Hintçe dersler 17#

Yönler. Pahaluon. Pahalun. Aspects

Önemli notImportant note: Yazılardaki renkler anlamayı kolaylaştırmak içindir. Kırmızı renk Türkçe yazılımı, Koyu mavi renk Hintçe yazılımı, Mor renk Hintçe okunuşu, Yeşil renk İngilizce karşılıkları göstermektedir!

The colors in the articles are to facilitate understanding. Red color Turkish software, Dark blue color Hindi software, Purple color Hindi pronunciation, Green color shows English equivalents!

Yön. Disha. Dişa. Direction.

Aşağı. Neechey. Nici. Down.

Altında. Neechey. Nici. Under.

Batı. Pashchim. Paşcim. West.

Boylam. Deshaantar. Dişantır. Longitude.

Canlı örnek. Avatar. Avatır. Incarnation.

Dereceler. DigReez. Dıgriz.  Degrees

Doğu. PooRva. Purva. East.

Dosdoğru, düz. Seedaa. Sida. Straight ahead.

Enlem. Akshaansh. Akşanş. Latitude.

Eğimli. Jhuka. Cuka. Inclined.

Geri/geride, arkasında. Peechey. Bici. Back, behind.

Güney. Dakshin. Dakşin. South.

Güneydoğu. Dakshin pooRva. Dakşin purva. Southeast.

Güneybatı. Dakshin pashchim. Dakşin paşcim. South West.

İleri. Aage. Agi. Next.

Kordinatları. Samanvay sthaapit. Samanvey stapit. Coordinates.

Kuzey. Oottar. Uttar. North.

Kuzeydoğu. OottaR pooRva. Uttar purva. Northeast.

Kuzeybatı. OottaR pashchim. Uttar paşcim. Northwest.

Sol. Baen. Baen. Left.

Sağ, doğru. Sahee. Sahi. Right.

Uç. Ishara. İşara. Three.

Üst, yukarı. OopaR. Upır. Top, up.
Alt taraf. Neeche. Nice. Underside.
Arasında. Ke beech. Ke biç. Between.

Yukarı. OopaR. Ubır. Up.

ÖRNEK CÜMLELER- Udaaharan vaaky. Udaharan vakya.  Example sentences.

Birisi sol eliyle para tutuyor. Kisee ladakee ne apane baen haath mein paise pakade hue hain. Kisi ladaki ne ıpani bayn hat me paise pagadi hui he. Some one is holding money in her left hand.
Birisi sağ eliyle para tutuyor. Kisee ladakee ne apane daen haath mein paise pakade hue hain. Kisi ladaki ne apani den hat me paise pagadi hui he. Someone is holding money in her right hand.
Birisi sağ eliyle para tutuyor. Koee ladake ne apane daen haath mein paise pakade hue hain. Goi ladaki ne ıpani den hat me paise pagadi hui he. Someone is holding money in his right hand.
Birisi sol eliyle para tutuyor. Koee ladake ne apane baen haath mein paise pakade hue hain. Goi ladıki ne ıpani bayn hat me pesi pagadi hui he.  Someone is holding money in his left hand.

Bahçe evin arkasındadır. Bageehā ghar ke peechhe hai.   Bagica gar ki biçe he. The garden is behind the house. 

Dümdüz git! Daha sonra sol/sağ dön! Seedhey jao! Phir baen/daen muden. Sidi cao! Pir ben/den mudi. Go straight! Then turn left and right!

Evin önünde yol yok. Ghar ke saamane koee sadak nahin hai. Gar ki samane koi sarak nahi he. There’s no road in front of the house.

Evin yanında ağaçlar var. Ghar ke pās pedQ haim. Gar ki pas pir he. There are trees near the house.

Yukarda çatı var. Chat ūpar hai. Çad uppar he. There’s a roof upstairs.

Aşağıda kiler var. Surānā nīce hai. Surana nice he. There’s a cellar down there.

Evin önünde yol yok. Ghar ke sāmane sadQk nahīm hai. Garki samani sarak nahi he. There’s no road in front of the house.

En arkada oturmak istiyorum. Maim sab se pīche baithanā cāhatā/cāhatī hūm. Me sab se piche betna çahta/çahti hu. I want to sit in the back.

Ortada herhangi bir yerde oturmak istiyorum. Maim bīc mem kahīm baithanā caahataa/caahatii huum. Me bic me kahi betna çahta/çahti hu. I want to sit anywhere in the middle.

En önde oturmak istiyorum. Maim sāmane baithanā cāhatā/cāhatī hūm. Me samni betna çahta/çahti hu. I want to sit in the front.

Lütfen dümdüz. Kṛpayā sīdha āge calie. Kripaya sidhe agi çalie.  Please flat.

Lütfen burdan sağa. Kṛpayā yahām se dāhine. Kripaya yaha se dahine. Please, right here.

Lütfen o köşeden sola. Kṛpayā us nukkaḍ par bāaiṁ. Kripaya us nukkar par bai. Please turn left around that corner.

Yukarıya teleferik ile mi çıkıyorsunuz? Kyā āp skī – liphṭ se ūpar jāyeṁge? Kya ap ski-lift se upar cahenge? Going up with the cable car?

Köşeden sola sapın. Us moḍ par se bāīṁ taraphQ muḍiye. Us mor par se bai taraf muriye. Turn left at the corner.

Ondan sonra bir parça dümdüz gidin. Phir thode sīdhe jāiye. Pir tori side caiye. Then go straight ahead.

Ondan sonra yüz metre sağa gidin. Phir ek sau mītar dāhinī taraphQ jāiye. Pir ik sou mitar daini taraf caiye. Then go a hundred yards to the right.

Ondan sonra ilk caddeden sağa sapın. Phir pahale rāste par dāhinī taraphQ mudiye. Pir pehli rasti pır dahini taraf muriye. Then turn right onto the first street.

Ondan sonra bir sonraki kavşaktan dümdüz gidin. Phir agale caurāhe par se sīdhe jāiye. Pir agli çorahi par si sidhi caiye. Then turn right onto the first street.

O sol eline bir ilaç koyuyor. Vah apane baen haath mein dava rakh raha hai. Vaha apani bayn hat me dava rak raha he. He is putting medicine into his left hand.
O sağ eliyle çiçekleri alıyor. Vah apane daen haath se phool le rahee hai. Vaha apani den hat se pul le rahi he. She is taking flowers with her right hand.
Asya Avrupanın doğusundadır. Eshiya yoorop ke poorv mein hai. Eşya yurup ke purv me he.  Asia is east of Europe.