Hintçe dersler 14

 

Saatler. Din ke samehe. Din ki sameh. Watches.

Önemli notImportant note: Yazılardaki renkler anlamayı kolaylaştırmak içindir. Kırmızı renk Türkçe yazılımı, Koyu mavi renk Hintçe yazılımı, Mor renk Hintçe okunuşu, Yeşil renk İngilizce karşılıkları göstermektedir!

The colors in the articles are to facilitate understanding. Red color Turkish software, Dark blue color Hindi software, Purple color Hindi pronunciation, Green color shows English equivalents!

Saat (zaman). Baje. Bace. Hour.

Saat (masa). Tebal ghadee. Tebıl gadi. Desk clock.

Saat(duvar). Deevaar ghadee. Divar gadi. The wall clock.

Saat kaç, lütfen? Kitane baje haim? Kitıni baci he? What time is it, please!
Saat kaç? Kya time hua hain? Ke taym hu he? What time is it!
Saatiniz kaç? Samay kyā huā? Samey kya hu? What time do you have!

Saat bir. Ek bajaa hai. İk baca he. It is one o’clock.

Saat iki. Do baje haim. Do baci he. It is two o’clock.

Saat üç. Tīn baje haim. Tin baci he. It is three o’clock.

Saat dört. Cār baje haim. Çar baci he. It is four o’clock.

Saat beş. Pāmc baje haim. Panç baci he. It is five o’clock.

Saat altı. Chah baje haim. Çeh baci he. It is six o’clock.

Saat yedi. Sāt baje haim. Saat baci he. It is seven o’clock.

Saat sekiz. Ath baje haim. Aat baci he. It is eight o’clock.

Saat dokuz. Nau baje haim. Nou baci he. It is nine o’clock.

Saat on. Das baje haim. Das baci he. It is ten o’clock.

Saat onbir. Gyārah baje haim. Garah baci he. It is eleven o’clock.

Saat oniki. Bārah baje haim. Barah baci he. It is twelve o’clock.
Saat on oldu. Dus bajey hain. Dus bacey he. İt’s ten o’clock.

Saat üç. Teen baje. Three o’clock.
Saat altı. Chh: baje. Six o’clock.
Saat dokuz. Nau baje. Nine o’clock.
Saat oniki. Baarah baje. Twelve o’clock.
Altı onbeş. Chhah pandrah. Six fifteen.
Üç kırkbeş. Paune chaar. Three forty-five.
Dokuz otuz. Saadhe nau. Nine thirty.
Oniki onbeş. Sava baarah. Twelve fifteen.
İki onbeş. Sava do. Two fifteen.
İki kırkbeş. Paune teen. Two forty-five.
Yedi otuz. Saadhe saat. Seven thirty.
Saat yedi. Saat baje. Seven o’clock.
Saat dördü çeyrek geçiyor. Sava chaar baje hain. It is a quarter past four.
Saat beşe çeyrek var. Paune paanch baje hain. It is a quarter to five.
Saat üç buçuk. Saadhe teen baje hain. It is half past three.
Saat yediyi çeyrek geçiyor. Sava saat baje hain. It is a quarter past seven.
Saat neredeyse beş. Paanch bajane hee vaale hain. It is almost five.
Saat henüz yedi olmadı. Abhee saat nahee baje hain. It is not seven yet.
Saat neredeyse onbir. Gyaarah bajane hee vaale hain. It is almost eleven.
Saat henüz iki olmadı. Abhee do nahin baje hain. It is not two yet.
Saat kaç? Saat dört buçuk. Samay kya hua hai? Sava chaar baje hain. Samey kyi hua he? Sava çar bace he. What time is it? It is a quarter past four.

Saat kaç? Saat beşe çeyrek var. Samay kya hua hai? Paune paanch baje hain. Samey kyi hua he? Puni panç bace he. What time is it? It is a quarter to five.

Saat kaç? Saat üç buçuk. Samay kya hua hai? Saadhe teen baje hain. Samey kyi hua he? Sadi tin bace he. What time is it? It is half past three.

Saat kaç? Saat yediye çeyrek var. Samay kya hua hai? Paune saat baje hain. Samey kyi hua he? Puni sat bace he.  What time is it? It is a quarter to seven.

Saat şimdi beş otuz. Otuz dakika içinde saat altı olacak. İs samay saadhe paanch baje hain. Tees minat mein chh: baj jaenge. It is five thirty now. It will be six in thirty minutes.
Saat henüz dört olmadı. Onbeş dakika içinde saat dört olacak. Abhee chaar nahin baje hain. Pandrah minat mein chaar baj jaenge. It is not four yet. It will be four in fifteen minutes.
Saat şimdi onbir buçuk. Otuz dakika içinde saat oniki olacak. Abhee saadhe gyaarah baje hain. Tees minat mein baarah baj jaenge. It is eleven thirty now. It will be twelve in thirty minutes.
Saat henüz beş değil. Onbeş dakika içinde saat beş olacak. Abhee paanch nahin baje hain. Pandrah minat mein paanch baj jaenge. It is not five yet. It will be five in fifteen minutes.
Onbeş dakika içinde saat sekiz olacak. Pandrah minat mein aath baj jaenge. Pandrı minat me at bac caenge. It will be eight in fifteen minutes.

Beş dakika içinde saat dört olacak. Paanch minat mein chaar baj jaenge. Panç minat me char bac caenge. It will be four in five minutes.

Otuz dakika içinde saat üç olacak. Tees minat mein teen baj jaenge. Tis minat me tin bac caenge. It will be three in thirty minutes.

On dakika içinde saat iki otuz olacak. Das minat mein dhaee ghante ho jaega. Das minat me di gate ho caega. It will be two thirty in ten minutes.

Saat şimdi dört değil. Saat neredeyse dört. Abhee chaar nahin baje hai. Lagabhag chaar baje hain. Abhee chaar nahin baje hain. Lagabag chaar baje he. It is not four now. It is almost four.
Saat şimdi yedi değil. Saat neredeyse yedi. Abhee saat nahee baje hain. Saat bajane hee vaale hain. It is not seven now. It is almost seven.
Saat şimdi üç değil. Saat neredeyse üç.  Abhee teen nahin baje hain. Teen bajane hee vaale hai. It is not three now. It is almost three.
Saat şimdi bir değil. Saat neredeyse bir. Abhee ek nahin baja hai. Ek bajane hee vaala hai. It is not one now. It is almost one.

Saat bir oldu mu? Evet, oldu. Kya ek baje gaya? Haan, baje gaya. Is it one yet? Yes, it is.
Saat bir oldu mu? Hayır, olmadı. Kya ek baje gaya? Nahin, abhee nahin. Is it one yet? No, not yet.

Saat dört oldu mu? Evet, oldu. Kya chaar baj gae? Haan, baj gae. Is it four yet? Yes, it is.
Saat dört oldu mu? Hayır, olmadı. Kya chaar baj gae? Nahin, abhee nahin. Is it four yet? No, not yet.

Özür dilerim! Ek minat! Ek minat! (bir dakika bakar mısınız?)

Bir dakikada altmış saniye vardır. Ek minat mein saath sekand hote hain. Ek minat me sath sekın hute he.

Bir saatte altmış dakika vardır. Ek ghante mein saath minat hote haim. Ek gante me sath minat hote he.

Bir günde yirmidört saat vardır. Ek din mein chaubees ghante hote hain. Ek din me çubis gante hote he.