Hintçe Kolay Cümleler

Hintçe pratik konuşmalar, Hintçe kolay konuşma, Hintce Basit Cümleler, Hintçe Günlük Konuşmalar.

Practical speaking in Hindi, Easy to speak Hindi, Simple Sentences in Hindi, Daily Conversations in Hindi.

Önemli notImportant note: Yazılardaki renkler anlamayı kolaylaştırmak içindir. Kırmızı renk Türkçe yazılımı, Koyu mavi renk Hintçe yazılımı, Mor renk Hintçe okunuşu, Yeşil renk İngilizce karşılıkları göstermektedir!

The colors in the articles are to facilitate understanding. Red color Turkish software, Dark blue color Hindi software, Purple color Hindi pronunciation, Green color shows English equivalents!

Hintçe cümlelerHindee ke vaaky- Hindi ki vaki- Hindi sentences.

Ezberlenmesi kolay ama gerekli öncelikli Hintçe  sözcük ve Hintçe cümleler.

Easy to memorize but necessary priority Hindi words and Hindi sentences.

Bu yazımızda sizlere Hintçe pratik konuşma klavuzu, Hintçe kolay konuşma klavuzu, Hintce Basit Cümleler, Hintçe Günlük Konuşmalar hakkında bilgiler sunmaya çalışacağız. Kolay gelsin.

In this article, we will try to provide you with information about a practical phrasebook in Hindi, an easy speaking guide in Hindi, Simple Phrases in Hindi, and Hindi Daily Conversations. Good luck with.

Evet.  Ji, hā. Ci, ha. Yes.
Hayır. Nahīn. Nahi. No. 
Ne?  Kyā? Kya? What?
Kim? Kaun? Koun? Who?
Neden?  Kyon? Kyo? Why  is that?

Niçin? Kyon? Kyo? Why?
Nasıl?  Kaise? Kesi? How?
Nerede? Kahā? Ka, kaha. Where? 

Orada. Vahan. Voha. There.
Ne zaman?  kab? Kab? When?
Ne kadar?  Kitana? Kitna? How much?
Merhaba/Selam.  Namaste. Namesti. Hello. 
Nasılsınız?  Aap kaise hai? Ap kesi he? How are you? 
O kim? Voh koun hai? Vo koun he? Who’s that?
Kim bu?  Yeh kaun hai? Ye koun he?   Who is this?
Biri, birisi.  Koi.  Koi. Someone.
Sadece sen.  Bas tum.  Bas dum. Just you.
Ol. Hona.  Hona. Be.
Çünkü. Kyonki. Kyunki. Because. 

Biliyorum.  Mujhe pata hai. Muçhi pata he. I know.
Bilmiyorum.  Mujhe nahī patā hai. Muçhi nahi pata he. I do not know.
Hoşçakal.  Namaste, alavidā, khudā hāfiz. Namesti, alvida, hğuda hafiz. Bye. 
Sonra görüşürüz. Baad mein milate hain. Bad mein milate he. See you later.
Teşekkürler. Dhanyavād, shukriyā. Tanyavad, şukriya. Thank you. 
Üzgünüm. Kshamaa kiijiye, Main maaphee chaahata hoon.  Kişama kīciye, me mapi chahta hu.  Sorry.
Anladım .Main samajhata hoon.  Me samcata hu.  Understood.
Anlamadım.  Mai samajhāta nahīn. Me samca nahi.  I did not understand.
Yardım edin!  meri madad kījiye / sahāyatā kījie! Meri madad kiciye/sahyata kiciye! Help! 
İngilizce mi konuşuyorsun?  Kyā āp agrezī bolte hai? Kya ap agrezi bolte he. You speak english? 
Saatiniz kaç?  Samay kyā huā? / kitne baje hai? Samey kya hu/kitne bace he.  What time is it?
āap/ap (Resmi) Sen
tum (Gayriresmi) Sen
(aşağılayıcı) Sen
Hona (ol, olmak) genelde cümle oluşumlarında yardımcı fiil olarak kullanılır.

Hona ( Be ) It is often used as an auxiliary verb in sentence formations.
Hindī Hintçe
Türkei– Türkçe
agrezī– İngilizce

Hintçede Dişi – Hindi Feminine

Hintçe kızlara kadınlara ve kadınsı özelliklere göre dişil nitelikler barındırır. Dişilin tamamlayıcısı erildir. Bazı örnekler:

Hindi has feminine traits for girls, women, and feminine traits. The complement of the feminine is masculine. Some examples:

Dişi – stri
Adam – aadami or purush (ademi ya da puruş) iki anlam da kullanılır. Used in two senses!

Hintçeden Türkçeye Kolay ama öncelikli! From Hindi to Turkish Easy but top priority!

Ezber gerekiyor. Memorization is required.

Aanaa. Anaa. Come on. Haydi.

Ab. Ab. Now. Şimdi. 

Ab kya? Ab kya? What will happen now? Şimdi ne olacak? 

Agar. Agar. If. Eğer.

Any. Eni. Other. Öteki, diğeri. 

Angrejeeİngrıci. Engilish. İngilizce. 

Ap karane ke lie. Ap karane ke liye. Until. ….ceye Kadar.

Ap kaise hai? Ap kesi he? How are you? Nasılsınız?

Aur. Or. And. Ve.

Bad se. Bad se. Since … . ….den beri.

Bad. Bad. Then. Sonra.

Banaa. Bınna. Do. Yap.

Bhee. Bi. Also. Ayrıca.

Dhanyavād, shukriyā. Dihanyıvıd, şukriya. Thank you. Teşekkürler.

Hamem. Hamim. For. Zira.

Hindī. Hintçe. Hindi.

Hoga. Hoga. In my will. İradem dâhilinde.

Hona. Hona. Be. Ol, olmak.  Cümle oluşumlarında yardımcı fiil olarak kullanılır.

Jahaan? Cahan? Where. Nere, nerede?

Jhootha. Cuta. Lie. Yalan, yanlış.

Ji/ hā. Ci/ha. Yes. Evet. 

Kaise? Kesi? How. Nasıl?

Kab? Kab? When. Ne zaman?

Kabhee. Kabi. Eny. Hiç

Kahā? Kaha? Where. Nerede?

Kaham? Kaham? Wherever it is.  Her neredeyse?

Kam se kam. Kam se kam. At least. En azından.

Kaun? Gon? Who? Kim?

Khuda Hafis! Hğuda hafis!  Oh may got! Aman tanrım!

Ki maiṁ sac meṁ. Ki me saç mi. I wonder if she asked me …..(dişil) I wonder if he asked me …..(eril) Acaba o benden.
Kisī ko/kisī ko nahīṁ. Kisi ko/kisi ko nahi. Someone- No one. Biri /hiç birisi.

Ki vah mujhe! Ki vaha muçhi! I wonder if it’s me! Acaba o bana!

Ki vah mere! Ki vaha meri! I wonder if she is with me! (dişil) I wonder if he is with me! (eril) Acaba o benimle!

Kitne? Kitne? How much? Ne kadar?

Kitane? Kitane?  How. Kaç, kaçı?

Koi. Koi. Somebody, somebody. Biri, birisi.

Koi nahin. Koi nahi. No one. Hiç kimse.

Kaun se? Gon si? Which? Hangisi?

Kshamā kījiye. Kişama kīciye. Sorry. Üzgünüm.
Kyā? Kya? What. Ne?
Kyā vah mujhe…. Kya vaha muçhi…. I wondered if ….. Acaba beni….

Kyā āp Hindī bolte hai? Kya ap Hindi bolte he? You speak Hindi? Hintçe mi konuşuyorsun?
Kyā āp Türkei bolte hai? Kya ap Türkei bolte he? You speak Türkish? Türkçe mi konuşuyorsun?

Kyā āp agrezī bolte hai? Kya ap agrezi bolte he? You speak Engilish? İngilizce mi konuşuyorsun?
Kyā vah! Kya vo! I wonder! Acaba o! Eril.

Kyā us kī! Kya as ki! I wonder if he! Acaba onun!

Kyon, kyom? Kyon, kyom? Why. Neden, niçin?

Kyonki.  Kyunki.  Because. Çünkü.

Kuchh. Kuç. Some. Bazı.

Lekin. Lekin. But. Ama.

Mai samjha! Me samca!  I’m understand! Anladım!
Mai samjhā nahī! Me samca nahi! I’m not understand! Anlamadım!
Meri madad kījiye/sahāyatā kījie! Meri madad kiciye/sahyata kiciye! Help! Yardım edin!

Mujhe aashchary hai! Muci aşceri he! I wonder. Acaba!

Mujhe pata. Muçhi pata. I know. Biliyorum.
Mujhe nahī patā. Muçhi nahi pata. I do not know. Bilmiyorum.

Mujhe lagata hai ki. Muci lagta he ki. In my opinion. Bence.

Nahīn. Nahi. No, no way. Hayır, olmaz.

Namaste. Namesti. Hello. Merhaba/Selam
Namaste, alvidā, khudā hāfiz. Namesti, alvida, hğuda hafiz.  Hoşça kal.

Phir milege. Pir milegi. See you later. Sonra görüşürüz.

Saath. Sat. Whit. İle.

Sahee. Sahi. Right. Doğru.

Sac? Saç? Really? Sahi mi?

Keval aap. Keval aap. Just you. Sadece sen.

Sabhee ke saath. Sabi ke sat. All. Tüm.

Shaayad. Şayad. Maybe. Belki, muhtemelen.

Samay kyā huā?/Kitne baje hai? Samey kya hu/Kitne bace he? What time do you have?  Saatiniz kaç?

Türkei.Turkish. Türkçe.

Vahan. Voha. There. Orada.

Vaastavik. Vastevik. Real. Gerçek.
Vaastav mein. Vastıv me. Actually, really. Aslında, gerçekten.

Voh koun hai? Vo koun he? Who is she(famale), Who is he(male) O kim?

Ya. Ya. Or. Veya.

Yadi. Yadi. İf. Eğer, şayet.

Yaanee. Yani. So. Yani.

Yeh kaun hai? Ye goun he? Who is this?  Kim bu?

Ki. Ki. Of. …nin…nın.

 

Türkçeden Hintçeye- Kolay ama öncelikli ezber gerekir!

Ezberlenmesi öcelikli sözcük ve cümleler. 

Acaba! Mujhe aashchary hai! Muci aşceri he! I wonder!

Acaba o. Kyā vah. Kya vo. Er. I wonder it!

Acaba onun. Kyā us kī. Kya as ki. I wonder her!(famale), I wonder his!(male).

Acaba o benden. Ki maiṁ sac meṁ. Ki me saç mi. I wonder if she is from me!(famale), I wonder if he is from me!(male)

Acaba o bana. Ki vah mujhe. Ki vaha muçhi. I wonder if she is to me!(famale), I wonder if he is to me!(male)

Acaba o benimle. Ki vah mere. Ki vaha meri. I wonder if she is with me!(famale), I wonder if he is with me!(male)

Acaba beni. Kyā vah mujhe. Kya vaha muçhi. I wonder if it is me!

Ama. Lekin. Lekin. But.

Aman tanrım! Khuda Hafis! Hğuda hafis! Oh my God!

Anladım! Mai samjha!  Me samca! I’m understand!
Anlamadım! Mai samjhā nahī! Me samca nahi! I’m not understand!

Aslında, gerçekten. Vaastav mein. Vastıv me. Actually, really.

Ayrıca. Bhee. Bi. Also.

Bazı. Kuchh. Kuç. Some.

Belki, muhtemelen. Shaayad. Şayad. Maybe.

Bence. Mujhe lagata hai ki. Muci lagta he ki. In my opinion.

Beri. Bad se. Bad se. …since.

Biliyorum. Mujhe pata. Muçhi pata. I know.
Bilmiyorum. Mujhe nahī patā. Muçhi nahi pata. I dont know.

Biri, birisi. Koi. Koi. Someone.

Biri/hiç birisi. Kisī ko/kisī ko nahīṁ. Kisi ko/kisi ko nahi. None of them.

Çünkü. Kyonki.  Kyunki. Because.

Doğru. Sahee. Sahi. Right.

Eğer. Agar. Agar. İf.

Eğer, şayet. Yadi. Yadi. İf.

En azından. Kam se kam. Kam se kam. At least!

Evet. Ji/ hā. Ci/ha. Yes.

Gerçek. Vaastavik. Vastevik. Real.

Hangisi? Kaun se? Gon si? Which!

Haydi. Aanaa. Anaa. Lets.

Hayır, olmaz. Nahīn. Nahi. No/not

Her nerede? Kaham? Kaham? Wherever!

Hiç. Kabhee. Kabi. No.

Hiç kimse. Koi nahin. Koi nahi. No one.

Hintçe. Hindī. Hindi.  Hindi.

Hintçe mi konuşuyorsun? Kyā āp Hindī bolte hai? Kya ap Hindi bolte he? Do you speak hindi

Hoşça kal. Namaste, alvidā, khudā hāfiz. Namesti, alvida, hğuda hafiz.  Bye.

İle. Saath. Sat. With.

İngilizce. Angrejee. İngrıci. İngilish.

İngilizce mi konuşuyorsun? Kyā āp agrezī bolte hai? Kya ap agrezi bolte he? Do you speak İngilish.

İradem dâhilinde. Hoga. Hoga. Within my will.

Kaç, kaçı? Kitane? Kitane? How many of them.

Kadar. Ap karane ke lie. Ap karane ke liye. Until.

Kim bu? Yeh kaun hai? Ye goun he?  Who is this?

Kim? Kaun? Koun? Who?

Merhaba/Selam. Namaste. Namesti. Hi!

Nasıl? Kaise? Kesi? How?

Nasılsınız? Ap kaise hai? Ap kesi he? How are you?

Ne? Kyā? Kya? What. 

Neden, niçin? Kyon, kyom? Kyon, kyom? Why?

Ne kadar? Kitne? Kitne? How much?

Ne zaman? Kab? Kab? When?

Nerede? Kahā? Kaha? Where?

Neresi, nerede? Jahaan? Cahan? Where?

Ol, olmak. Hona. Hona. Be.   Cümle oluşumlarında yardımcı fiil olarak kullanılır. It is used as an auxiliary verb in sentence formations.

O kim? Voh koun hai? Vo koun he?  Who is she? (famale), Who is he? (male)

Orada. Vahan. Voha. There.

Öteki, diğeri. Any. Eni. Other.

Saatiniz kaç? Samay kyā huā?/Kitne baje hai? Samey kya hu/Kitne bace he? What time is it?  

Sadece sen. Keval aap. Kevıl aap. Just you.

Sonra. Bad. Bad. Then.

Sonra görüşürüz. Phir milege. Pir milegi. See you later.

Şimdi. Ab. Ab. Now.

Şimdi ne olacak? Ab kya? Ab kya? What will happen now?

Teşekkürler. Dhanyavād, shukriyā. Dihanyıvıd, şukriya. Thanks.

Tüm. Sabhee ke saath. Sabi ke sat. All.

Türkçe. Türkei. Türkei.

Türkçe mi konuşuyorsun? Kyā āp Türkei bolte hai? Kya ap Türkei bolte he? Do ou speak Turkish?

Üzgünüm. Kshamā kījiye. Kişama kīciye. Sorry.

Ve. Aur. Or. And.

Veya. Ya. Ya. Or.

Yalan, yanlış. Jhootha. Cuta. Lie and wrong.

Yani. Yaanee. Yani. So.

Yap. Banaa. Bınna. Do.

Yardım edin! Meri madad kījiye/sahāyatā kījie! Meri madad kiciye/sahyata kiciye! Help!

Zira. Hamem. Hamim. For.

…nin…nın. Ki. Ki. Of.