Hintçe Şahıslar Ders #8

Hintçede İşaret zamirleri

Hintçe Ders-8

Önemli not–Important note: Yazılardaki renkler anlamayı kolaylaştırmak içindir. Kırmızı renk Türkçe yazılımı, Koyu mavi renk Hintçe yazılımı, Mor renk Hintçe okunuşu, Yeşil renk İngilizce karşılıkları göstermektedir!

The colors in the articles are to facilitate understanding. Red color Turkish software, Dark blue color Hindi software, Purple color Hindi pronunciation, Green color shows English equivalents!

Dişil Hintçe – Hindi Feminine

Hintçe kızlara kadınlara ve kadınsı özelliklere göre dişil nitelikler barındırır. Hintçede kadın erkek ayrımı genellikle sözcük sonlarına getirilen dş (i) er (a) harflerin belirlediği görülür. Dişilin tamamyayıcısı erildir.

Hindi has feminine qualities for girls versus females and feminine traits. In Hindi, it is seen that the distinction between men and women is determined by the letters (i) er (a) placed at the end of the word. The full spreader of the feminine is male.

Bazı örnekler:

Dişi – Stri. Female.
Erkek – Adaami, Puruş. Male.
O (erkek) mutlu. Vah khusha hai. Va kuşe he. He is happy.
O (kız) mutlu.  Vah khushi hai. Va kuşi he. She is happy.
O (erkek) Türk.  Vah Türka hai. Va Türk he. He is Turkish.
O (kız) Amerikalı.  Vah ameriki hai. Va Amerik he. That girl is american.
Adam.  Aadami or purush. Ademi or puruş. İki anlam da kullanılır. Man.
Kadın.  Mahila or stri. Mahile or sıtri. iki anlam da kullanılır. Woman.
Baba.  Pita. Pita. Father.
Anne.  Mam. Mam. Modher.
Erkek kardeş.  Bhai. Bayi. Brother.
Kız kardeş.  Bahana ki. Bahen ki. Sister.
Amca.  Chacha. Caca. Uncle.
Hala.   Aba takha, chachi. Ab tak, caci. Still.
Erkek çocuk.  Ladka. Larika. Boy.
Kız çocuk.  Beeṭiyooṁ, ladaki.  Bediyöm, lariki. Girl child.
Çocuk, bebek. Bachcha. Bırçça. Child.

Kişileri öğrenelim.
Baba. Pitaa veya daha az resmi baap. Pita, bab. Father.
Büyükbaba, Dede. Daadaa. Dada. Grandfather.
Anneanne, Nine. Naanii, daadi. Nani, dadi. Grandma.
Anne. Maataa veya daha az resmi ma. Mate, ma. Mother.
Erkek. Ladaka. Larika. Male.
Erkek evlat. Beta. Beda. Son.
Erkek kardeş, Abi. Bhaaee, bhaii. Bhayi. Brother.
Küçük erkek kardeş. Chota bhaii. Çota bhayi. Little brother.
Oğul. Beta veya putra. Beda, pudra. Son.
Oğlun oğlu (torun). Pota. Poda. Son’s son.
Oğlun kızı (torun). Potii. Podi. Son’s daughter.
Kız kardeş. Bahana. Behen. Sister.
Kız. Ladki. Larki. Girl.
Kız evlat. Beti. Bedi. Daughter.
Abla. Diidii veya jiijii veya bahan, Ji. Didi, cici, behen-ci. Sister.
Küçük kız kardeş. Choti bahana. Çoti behen. Younger sister.
Kız çocuğu. Betii veya putrii. Beti, budri. The girl child.
Kızın oğlu (torun). Naatii veya navaasaa. Nadi, navase. Daughter’s son.
Kızın kızı (torun). Naatin veya navaasii. Nadin, navasi. Daughter’s daughter.
Yenge. Caci. Caci. Paternal aunt.
Enişte. Caca. Caca. Brother-in-law.
Damat. Dül’ha. Dulha. Groom.
Koca. Pati. Padi. Husband.
Karı. Patnii. Patni. Wife.
Arkadaş. Mitra. Mitrı. Friend.
Dost. Dosti, Dost. Fellow.