Hintçe Sayılar, Hintçe Rakamlar

Hintçe Sayılar, 

 Hintçe rakamlar ve okunuşları- Hintçe Sayılar, Hintce Sayılar,

Hindi numerals and pronunciations

Önemli notImportant note: Yazılardaki renkler anlamayı kolaylaştırmak içindir. Kırmızı renk Türkçe yazılımı, Koyu mavi renk Hintçe yazılımı, Mor renk Hintçe okunuşu, Yeşil renk İngilizce karşılıkları göstermektedir!

The colors in the articles are to facilitate understanding. Red color Turkish software, Dark blue color Hindi software, Purple color Hindi pronunciation, Green color shows English equivalents!

Sıfır. Shoony, sifer. Şonni, sifer. Zero.

Bir. Ek. İg. One.

İki. Duo. Cio. Two.

Üç. Teen. Diin. Three.

Dört. Chaar. Çar. Four

Beş. Paanch. Panç. Five.

Altı. Chheh. Çeh. Six.

Yedi. Saat. Saat. Seven.

Sekiz. Aath. Aat. Eight.

Dokuz. Nau. Nu. Nine 

On. Dus. Das. Ten.

Onbir. Gyaarah. Ciyera. Eleven.

Oniki. Baarah. Baara. Twelve.

Onüç. Teyrah. Tera. Thirteen.

Ondört. Choudaha. Caudaha. Fourteen.

Onbeş. Pandraah. Pandra. Fifteen.

Onaltı. Solaah. Sola. Sixteen.

Onyedi. Satrah. Satra. Seventeen.

Onsekiz. Ataaraah. Ataara. Eighteen.

Ondokuz. Unees. Unis. Nineteen.

Yirmi. Bees. Bis. Twenty.

Otuz. Tees. Tis. Thirty.

Kırk. Chaalees. Caaliis. Fourty.

Elli. Pachaas. Pacaas. Fifty.

Altmış. Saath. Sat. Sixty

Yetmiş. Sattara. Satıru. Seventy.

Seksen. Assee. Asi. Eighty.

Doksan. Nabbe. Nafve. Ninety.

Yüz. Sau. Sou. Hundred.

İkiyüz. Do sau. Du sou. Two hundred.

Bin. Hazaar, ēka hazara. Hazar, ek hazar. Thousand.

Beşbin. Paanch hazara. Panç hazar. Five thousand.

Onbin. Dasa hazaara. Das hazar. Ten thousand.

Yüzbin. Lakh hazaara. Lak hazar. One hundred thousand.

Bir milyon. Ek laakh. Ek lak. Million.

On milyon. Duskarora. Des kror. Ten million.

Yüz milyon. Ek sau miliyan. Ek sou miliyan. Hundred million.

Bir milyar. Eka araba. Ek ıraba. Billion.

Yüz milyar. Arabon ke saikadon. Arabun ke saikadu. Hundred billion.

Hintçe Sayılar, Hintçe Rakamlar ve Okunuşları
Hintçe Sayılar, Hintçe Rakamlar ve Okunuşları

Birinci. Pehelaa. Pehela. Fırst. Erkek
İlk. Pehelee. Peheli.  Fırst. Dişi
İlk. Pehle. Pehli. Fırst. Cansız

İkinci. Doosraa. Dusra. Second. Erkek
İkinci. Doosree. Dusri. Second. Dişi
İkinci. Doosra. Dusre. Second. Cansız

Üçüncü. Teesraa. Tisra. Third.  Erkek
Üçüncü. Teesree. Tisri. Third. Kız/dişi
Üçüncü. Teesra. Tisre. Third. Cansız

Sayılar. Sankhya. Sankya. Numbers. (kesme işareti eril-dişil- cansızlar içindir) Apostrophe is for masculine-feminine-non-living

Ben sayıyorum. Maim ginataa/ginatii hum. Mei ginta/ginti hu.  I’m counting. Eril- Dişil

Bir, iki, üç. Ek, do, teen. Ek, du, diin. One, two, three.

Üçe kadar sayıyorum. Maim teen tak ginataa/ginatii huum. Me  diin tak ginta hu. Counting up to three.

Saymaya devam ediyorum. Maim aage ginataa/ginatii hūm. Me agi ginta/ginti hu. I keep counting.

Dört, beş, altı. Caar, paamc, chah. Çar panç çaha. Four, five, six.

Yedi, sekiz, dokuz. Saat, aath, nau. Sat aat no. Seven, eight, nine.

Sayıyorum. Maim ginataa/ginatii hūm. Mei ginta hu. I’m counting.

Sayıyorsun. Tum ginate/ginatii ho. Dum ginte hu. Counting on you.

Sayıyor. Vah ginataa hai. Vo ginta he. Counting. (erkek).

Bir. Birinci. Ek. pahalaa/pahalii/pahale. İk pehla pehli pehle. One, first.

İki. İkinci. Do. duusaraa/duusarii/duusare. Do dusra dusri dusre. Two, second.

Üç. Üçüncü. Teen. tiisaraa/tiisarii/tiisare. Diin tisra tisri tisre. Three, third.

Dört. Dördüncü. Caar. cauthaa/cauthii/cauthe. Çar çotha çothi çothe. Four, Fourth. 

Beş. Beşinci. Paamc. paamcavaa/paamcavii/paamcave. Banç bançva bançvi bançve. Five, fifth.

Altı. Altıncı. Chah chathaa/chathii/chathe. Çaha. çatha çathi çathe. Six, sixth.

Yedi. Yedinci. Saat. saatavaa/saatavii/saatave. Sat satva satvi satve. Seven, seventh.

Sekiz. Sekizinci. Ath. aathavaa/aathavii/aathave. Aat. atva atvi atve. Eight, eighth.

Dokuz. Dokuzuncu. Nau. nauvaa/nauvii/nauve. Nou. nova novi nove. Nine, nineth.

Örnekler. Udaaharan. Udaharan. Examples.

Bir çiçek. Ek phool. Ek ful. One flower
İki kız.
Do ladakiyaan. Do ladakiyan. Two girls
Üç oğlan.
Teen ladake. Diin ladake. Three boys
Dört.
Chaar. Car. Four
Dört havlu.
Chaar taulie. Car tuli. Four towels

Beş. Paanch. Panç. Five
Beş köpek.
Paanch kutte. Panç kutte. Five dogs
Altı.
Chhah.Çah. Six
Altı şişe.
Chhah botal. Çah botıl. Six bottle.
Yedi.
Saat. Sat. Seven
İki köpek.
Do kütte. Do kutte. Two dogs
Beş kuş.
Paanch pakshee. Panç pakşi. Five birds.
Üç tabak.
Teen thaalee. Diin tali. Three plate.
Bir ev.
Ek ghar. Ek gar. One home.
On çanta.
Das baig. Das beg. Ten bags
İki Pasta.
Do pestree. Do Pestri. Two cakes.
Yedi mum
. Saat momabattiyaan. Sat momabatiyan. Seven candles
Bir pasta ve on mum.
Ek kek aur das momabattiyaan. Ek kek or das momabatiyan. One cake and ten candles

Bu kaç numara? Yirmi. Yah kitane nambar hai? Bees. Ya kitni nambır he? Bis. How many numbers is this? Twenty.

Bu kaç numara? Altmış yedi. Yah kitane nambar hai? Sadasath. Ya kitni nambır he? Sarsat. How many numbers is this? Sixty-seven.

Bu kaç numara? Elli dört. Yah kitane nambar hai? Chauvan. Ya kitni nambır he? Covan. What number is it? Fifty-four.
Bu kaç numara? Otuz dört. Yah kitane nambar hai? Chauntees. Ya kitni nambır he? Contis. What number is it? Thirty-four.

Bu kaç numara? Kırk beş. Yah kitane nambar hai? Paintaalees. Ya kitni nambır he? Pintalis. What number is it? Forty-five.

Bu kaç numara? Yirmi bir. Yah kitane nambar hai? İkkees. Ya kitni nambır he? İkkis. What number is it? Twenty-one.
Bu kaç numara? Yetmiş üç. Yah kitane nambar hai? Tehattar. Ya kitni nambır he?  Teattır. What number is it? Seventy-three.

Bu kaç numara? Yetmiş beş. Yah kitane nambar hai? pachahattar. Ya kitni nambır he? Pacahattır. What number is it? Seventy-five.

Bu yirmi yedi mi? Hayır, o yirmi dörttür. Sattaees kya hai? Nahin, vah chaubees hai. Sattis kya he? Nahi, vaha caubis he. Is it twenty-seven? No, it’s twenty-four.

Bu on mu? Evet, öyle. Kya yah das hai? haan, yah hai. Kya yaha das he? Han, yaha he. Is it ten? Yes, it is.
Bu on mu? Hayır, o on birdir. Kya yah das hai? Nahin, yah gyaarah hai. Kya yaha das he? Nahi, yaha gyarah he. Is it ten? No, it’s eleven.

Bu elli üç mü? Evet, öyle. Kya yah tirepan hai? Haan, yah tirepan hai. Kya yaha tirepan he?Ha, yaha tirepan he. Is it fifty-three? Yes, it is.

Bu yirmi beş mi? Evet, öyle. Kya yah pachchees hai? haan, yah pachchees hai. Kya yaha paccis he? Ha, yaha paccis he. Is it twenty-five? Yes, it is.

Bu doksann mı? Hayır, o doksan beştir. Kya yah nabbe hai? Nahin, yah pichchaanave hai. Kya yaha nabbe he? Nahi, yaha piccihanave he. Is it ninety? No, it’s ninety-five.

O otuz beş mi? Hayır, o kırk beştir. Kya yah paintees hai? Nahin, yah paintaalees hai. Kya yaha paintis he? Nahi, yaha paintalis he. Is it thirty-five? No, it’s forty-five.

O kırkbeş mi? Hayır, o elli dörttür. Kya yah paintaalees hai? Nahin yah chavvan hai. Kya yaha paintalis he? Nahi yaha cavvan he. Is it forty-five? No, it’s fifty-four.

O ne kadar? O seksen yedidir. Yah kitana hai? Yah sattaasee hai. Yaha kitına he? Yaha sattasi he. How much is it? It’s eighty-seven.

O ne kadar? O altmıştır. Yah kitana hai? Yah saath hai. Yaha kitına he? Yaha sat he. How much is it? It’s sixty.
O ne kadar? O üçyüz onbeştir. Yah kitana hai? Yah teen sau pandrah hai. Yaha kitına he? Yaha tin sau pandrah he. How much is it? It’s three hundred fifteen.

O ne kadar? O dörtyüz altıdır. Yah kitana hai? Yah chaar sau chhah hai. Yaha kitına he? Yaha car sau caha he. How much is it? It’s four hundred six.

 

Sıralama sayıları. Kramabaddh sankhyaen. Krambadasnikayi?  Sort numbers.

Ilk ay Ocaktır. Pahalaa mahiinaa janavarii hai. Pehla Mahina canvari he. First month is January.

İkinci ay Şubattır. Duusaraa mahiinaa pharavarī hai. Dusra mahina farvari he. Second month is February.

Üçüncü ay Marttır.Tīsaraa mahiinaa maarc hai. Tisra mahina marc he. Third month March.

Dördüncü ay Nisandır. Cauthaa mahiinaa aprail hai. Çota mahina april he. The fourth month is April.

Beşinci ay Mayıstır. Pamcavaa mahiinaa maii hai. Pançva mahina mayi hai. Fifth month May.

Altıncı ay Hazirandır. Chaṭhaa mahiinaa juun hai. Çata mahina cun he. Sixth month June.

Altı ay yarım yıldır. Chaḥ mahiinoṁ kaa aadhaa varṣ hotaa hai. Çe mahino ka adha varş hota he. Six months is half the year.

Ocak, Şubat, Mart. Janavarii, pharavarii, maarc. Canvari, farvari, marc. January, February, March.

Nisan, Mayıs ve Haziran. Aprail, maii aur juun. April, mayi, our cun. April, May, June.

Yedinci ay Temmuzdur. Saatavaam mahiinaa julaaii hai. Satvam mahina culai he. Seventh month July.

Sekizinci ay Ağustostur. Aaṭhavaam mahiinaa agast hai. Artvam mahina agast he. The eighth month is August.

Dokuzuncu ay Eylüldür. Navaam mahiinaa sitambar hai. Nova mahina sitembır he. The ninth month is September.

Onuncu ay Ekimdir. Dasavām mahīnā aktūbar hai. Davsa mahina aktubır he. The tenth month of October.

Onbirinci ay Kasımdır. Gyaarahavaam mahiinaa navaṁbar Hai. Garehevam mahina novembır he. The eleventh month is November.

Onikinci ay Aralıktır. Bārahavām mahīnā disaṁbar hai. Barahavam mahina disembır he. The twelfth month is December.

Oniki ay bir yıldır. Bārah mahīnoṁ kā ek varṣ hotā hai. Bara mahino ka ik varş hota he.  One year is twelve months.

Temmuz, Ağustos, Eylül. Julāī, agast, sitambar. Culai, agast, sitembır. July, August, September.

Ekim, Kasım ve Aralık. Aktūbar, navaṁbar, disaṁbar. Aktubır, novembır, disembır. October, November, December.

Kaçıncı? Maich?Meç? Match?
Birinci. Pahala. Pehla. First.
İkinci. Doosara. Duşirı. Second.
Üçüncü. Teesara. Disrı. Third.
Dördüncü. Chautha. Cota. Fourth.
Beşinci. Paanchavaan. Pancıvan. Fifth.
Altıncı. Chhatha. Çaathı. Sixth.
Yedinci. Saataven. Sadivin. Seventh.
Sekizinci. Aathavaan. Ativan. Eighth.
Dokuzuncu. Nauvaan. Nüvan. Ninth.
Onuncu. Dasavaan. Disivan. Tenth.
On birinci. Gyaarahavaan. Giyarlahavan. Eleventh.
On ikinci. Baarahavaan. Barlahavan. Twelfth.
On üçüncü. Terahavaan. Direhavan. Thirteenth.
On dördüncü. Chaudahavaan. Çodahevan. Fourteenth.
On beşinci. Pandrahavaan. Pandrahavan. Fifteenth.
On altıncı. Solahavaan. Solahıvan. Sixteenth.
On yedinci. Satrahavaan. Şaşrahavan. Seventeenth.
On sekizinci. Atthaarahaven. Addarıhivın. Eighteenth.
On dokuzuncu. Unneesavaan. Annisıvan. Nineteenth.
Yirminci. Beesavaan. Bisavan. Twentieth.
Yirmi birinci. İkkeesavaan. İkkisavi. Twentyfirst.
Yirmi beşinci. Pachcheesavaan. Pıçhisivan. Twentyfifth.
Otuzuncu. Teesaven. Disivın. Thirtieth.
Otuz birinci.Tees-pahale. Tis-pehli. Thirtyfirst.