Hintçe Filler, Hintçe Yüklemler #4

HİNTÇE YÜKLEMLER – HİNTÇE FİİLLERVİDHEY- HİNDİ VERBS

Önemli notImportant note: Yazılardaki renkler anlamayı kolaylaştırmak içindir. Kırmızı renk Türkçe yazılımı, Koyu mavi renk Hintçe yazılımı, Mor renk Hintçe okunuşu, Yeşil renk İngilizce karşılıkları göstermektedir!

The colors in the articles are to facilitate understanding. Red color Turkish software, Dark blue color Hindi software, Purple color Hindi pronunciation, Green color shows English equivalents!

HİNTÇE YÜKLEMLER – HİNTÇE FİİLLER DERS 4

Hintçe Yüklemler ile ilgili örnek cümleler.

Bana yardım edebilir misiniz? Kyā āp merī madad kar sakate / sakatī haim? Kya

ap meri madad gar sakte/ sakti he? Can you help me?

Şu anda çalışıyor mu? Kyā vah is samay kām kar rahā hai? Kya vaha is samey

gama gar raha he? Is it working now?

Evet, şu anda çalışıyor. Jī hām, is samay vah kām kar rahā hai. Ci ha, is samey

vaha gama gar raha he. Yes, it is working now.

Ben futbol oynuyorum. Maiṁ phūṭabal khelatā / khelatī hūm. Me futbol çilida/

çiladi hum. I’m playing football.

Öğretmeni anlıyor musunuz? Kyā āp adhyāpikā ko samajh sakate/sakatī haiṁ?

Kya ap adyapika ko samac sakte/ sakti haym. (er, dşl.) Do you understand the teacher?

Evet, onu iyi anlıyorum. Jī ham maiṁ unako acchī tarah se samajh sakatā / sakatī

hū. Ci ha, meim unako aççi tarah se samac sakta/sakti hum. (Er,Dşl)  Yes, I understand her well.(famale)/Yes, I understand him well.(male)

Insanları anlıyor musunuz? Kyā āp logoṁ ko samajh sakate/sakatī haiṁ? Kya ap

logom ko samac sakte/sakti haym? (Er,Dşl) Do you understand people?

Hayır, pek anlamıyorum. Jī nahīṁ, maiṁ unako acchī tarah se nahīṁ samajh

sakatā/sakatī hūm. Ci nahin, meim unako aççi tarah se nahin samac sakta/ sakti

hum. (Er,Dşl) No, I don’t really understand.

Bir telefon edebilir miyim? Kyā maim phon kar sakatā / sakatī hūm? Kya me fon

gar sakta/sakti hum? (Er,Dşl) Can I make a phone call?

Bir şey sorabilir miyim? Kyā maim kuch pūch sakatā / sakatī hūm? Kya maim kuç

puş sakta/Sakti hum? (Er,Dşl) Can I ask something?

Bir şey söyleyebilir miyim? Kyā maim kuch kah sakatā / sakatī hūm? Kya maim

kuç kah sakta/sakti hum? (Er,Dşl) Can I tell you something?

Oturabilir miyiz? Kyā ham baiṭh sakate/sakatī haim? Kya ham bat sakte/sakti

haym? (Er,Dşl) Can we sit down?

Saati tamir edebilir misiniz? Kyā āp ghadi thīk kar sakate haim? Kya ap kardi hi

gar sakti he? Can you fix the clock?

Gömleği ütüleyebilir misiniz? Kyā āp kamījQ ko istarī kar sakate / sakatī haim?

kya ap kamik ko istıri gar sakte/sakti he? (Er,Dşl) Can you iron the shirt?

Gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz? Kyā tumako sacamuc lagatā hai? Kya tumko

sakımek lagıta he. Do you really think so?

Son otobüsün kalkmış olmasından korkuyorum. Mujhe afsos hai ki ākharī bas

pahale hī jā cukī hai. Muçhi afsos he ki saki ba behle hi ga giki he. I’m afraid that the last bus has left.

Dipnot/footnote: (Er,Dşl), (Male,Famale).